Skip to the main content.

2 min read

Testning – ett oundvikligt moment för ett lyckat projekt

Testning – ett oundvikligt moment för ett lyckat projekt

För att säkerhetsställa att en digital produkt fungerar utifrån satta behov och krav så behöver du testa den. Upptäcker du fel på en otestad produkt efter produktionssättning kan den behöva gå tillbaka till utveckling eller i värsta fall bli återkallad vilket leder till stora kostnader i onödan. Det kan förhindras genom att du testar under tiden du utvecklar produkten och innan ett fel når slutanvändaren.


Vid projektstart för utveckling av en produkt behöver testplanering och testutveckling ske samtidigt. Det agila projektet är optimalt för att säkra bra leveranser. Det finns olika testmetoder som alla fyller sitt behov. Nedan går vi igenom de vanligaste att känna till.

Enhetstester

tester av en liten del av ett program eller system. Testet säkerhetsställer att en funktion eller specifikt flöde fungerar som det ska. Varje funktion behöver säkras att det fungerar efter varje utveckling och uppdatering, för att underlätta och skära ner på det manuella löpande enhetstestningen i ett agilt eller DevOps projekt är automatiska tester fördelaktigt, vilket kan sättas upp efter mindre förarbete.

Systemtester/integrationstester

testar ett program i sin helhet och kontrollerar att allt fungerar korrekt samt säkerhetsställer att kopplingar till att utomstående parter fungerar, till exempel API-kopplingar, och att flera enheter av programmet fungerar tillsammans.

Accepttanstester

är en QA (Quality Assurance) aktivitet för att se hur väl ett system uppfyller verksamhetens krav och önskemål. Beroende på organisationen så genomförs beta-tester, end user-tester eller applikationstester för att säkerställa att slutprodukten stämmer överens med verksamhetens förväntningar.

Regressionstester

testar hela eller delar av system utifrån ett kvalitetssäkrande syfte. Regressionstester gör man efter uppdateringar, kodförändringar eller att ny funktionalitet har lagts till. Det gör man oftast utifrån tidigare satta test-case och det är de som är avgörande för att säkerställa att ett system är stabilt och att funktionaliteten fungerar som förväntat. Precis som enhetstester är detta tester som enklare kan automatiseras för att underlätta och strukturera arbetet.

Utforskande tester

använder man sig av för att tänka utanför ramarna av definierade test-case. Detta är väldigt värdefullt för att upptäcka brister man inte tidigare tänkt på men också upptäcka nya utvecklingsmöjligheter och förbättringar. Att arbeta med utforskande testning går inte att göra automatiskt och kräver en testare som har systemkunskap och erfarenhet.

Vi på CoreChange är specialister på att testa och att testa rätt..

Vi på CoreChange är seniora testare och testledare med bred kompetens med stor erfarenhet från en stor bredd av branscher och företag. Det handlar om att ha stor förståelse för helheten i ett projekt och kunna leda testarbetet i nära samarbete med både organisation och utveckling. Vill du lära dig mer om hur man testar och hur man testar rätt och på enklast sätt hör av dig till oss så berättar vi mer.

Läs mer om test>>
5 Juni Amplify^ - Breakfast Club

5 Juni Amplify^ -  Breakfast Club

Datadriven strategiutveckling i en föränderlig värld I vårt snabbrörliga affärsklimat är det viktigare än någonsin att ha en tydlig strategi. Men...

Read More
17 april Amplify Breakfast Club

17 april Amplify Breakfast Club

ACCELERERA time-to-market med MACH Välkommen till vårt frukostseminarie där vi utforskar hur MACH-principerna (Mikrotjänster, API-först,...

Read More
6 mars Amplify Breakfast Club

6 mars Amplify Breakfast Club

Digitaliseringen omformar vårt affärslandskap, vi inbjuder dig till ett inspirerande frukostföredrag om dynamiken och komplexiteten i B2B e-handel...

Read More