Skip to the main content.

Digital Solutions | Digital Excellence

Digitala lösningar - förbättrar, förändra och stärka konkurrenskraften

Idag finns många digitala verktyg för att förändra en verksamhet. Med allt större framsteg inom digitalisering utmanas de traditionella verksamhetsmodellerna och det ställs stora krav på att kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna för att kunna bibehålla och stärka sin position på marknaden. Vi har kunskapen om hur dessa möjligheter bör tas tillvara och driver den digitala förändringen i verksamheten, både vad gäller arbetssätt och kultur.

Hos oss får du hjälp med att:

  • Få en ökad förståelse för vilka digitala verktyg som finns på marknaden och ta fram beslutsunderlag för investeringar som ger en tydlig bild av verksamhetseffekten.

  • Genomföra kravställningar, utvärderingar och upphandlingar samt sammanställa en roadmap för ett framgångsrikt införande.

  • Driva digital transformation för att skapa en effektivare verksamhet som anpassar sig med nya arbetssätt med stöd av digitala verktyg.

Vilja 5R9A7481 fix Corechange sun_sc_72

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer?

Gustav   

Göteborg

Gustav Enocksson

gustav.enocksson@corechange.se

+46 734 330 046