Skip to the main content.
Data & Analytics

Vi förstår din data

Optimera dina affärsprocesser med hjälp av data. Våra experter finns där data produceras såväl som där data konsumeras och drivs av att optimera affärsnytta med hjälp av data. Låt oss ta en kaffe och utforska vilka dolda vinster eller lågt hängande frukter som finns i ditt datalandskap. 

Go for it 5R9A8360 fix Corechange_72
förtroende 5R9A7545 fix Corechange_4k

Data Strategy

Din data strategy avgör värdet på din organisations data bokförs på ett kostnadskonto eller ett intäktskonto.

En väl utarbetad data strategy täcker hela datans livscykel och är utformad för att möjliggöra implementationen av den övergripande affärsstrategin.

Hur samlas data in? Var och hur analyseras data? Våra experter jobbar nära dig för att ta fram en data strategy som passar ditt datalandskap, som stöttar och möjliggör din övergripande affärsstrategi och som ser till att din data skapar intäkter i stället för kostnader.

"Data är det nya guldet"
Företags behov av att fatta beslut grundat på kvalitativ dataanalys och business intelligence växer ständigt.

Data Governace

Data governance är avgörande för organisationer som strävar efter att effektivt hantera sina dataresurser och möjliggöra att dessa stöttar den övergripande affärsstrategin.

Genom att etablera tydliga riktlinjer, standarder och processer för datahantering kan du säkerställa att din data är tillförlitlig, korrekt och i linje med regler och standarder. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som stöttar dig under hela resa mot att implementera data governance.

Våra experter kan hjälpa till med allt från att utveckla policyer och standarder till att genomföra utbildningar och workshops för att öka medvetenheten och implementera data governance i hela er organisation.

Låt oss träffas och se hur vi kan hjälpa er att bygga förtroende och trygghet i hanteringen av era värdefulla dataresurser, vilket kommer att stärka er organisations långsiktiga framgång med den övergripande affärsstrategin.

Digitalt 5S0A8315 fix Corechange_kv_72
Vilja 5R9A7481 fix Corechange sun_sc_72

Product Value Realization

Med dina behov är noggrant klarlagda upphandlas rätt produkt och implementationen kan börja. Vi är produktoberoende men finner våra styrkor inom Power BI, Snowflake och Tableu och tar ansvar för alla delar av ett projekt, en leverans eller förvaltning av en existerande lösning.

Våra experter har erfarenhet av att hjälpa kunder med olika typer av åtaganden, oavsett om det handlar om förstudier, produktval, implementation, vidareutvecklingsprojekt eller förvaltning av den befintliga lösningen.

Låt oss träffas och se vilka roller du behöver och hur vi tillsammans kan säkerställa att din data på bästa sätt möjliggör dina affärsstrategier.

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer om Data & Analytics?
Hör av dig till oss. 

Kontakta oss

Karriär

Vidga vyerna, utforska branchen

Vi på CoreChange älskar förändring och driver vår innovativa agenda hårt för att genom konsulttjänster kontinuerligt förbättra oss själva och våra kunders lösningar.

Läs mer

Badmossa 1

 

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer?

Susanne So╠êderholm kvadrat sv_72   

Stockholm

Susanne Söderholm

susanne.soderholm@corechange.se

+46 708 902 819