Skip to the main content.

Tech | Quality Assurance

Specialister på test och  kvalitetssäkring 

Digitalt 5S0A8315 fix Corechange_kv_72-1

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer om Quality Assurance?
Hör av dig till oss.

Kontakta oss
Med vår breda och djupa kompetens inom test & utveckling hjälper vi företag och organisationer att stärka konkurrenskraften för sina produkter och tjänster.
I uppdragen tar vi ansvar för att uppsatta kvalitetsmått nås och vi känner oss hemma i utvecklingen av era digitala kanaler där kundupplevelsen är högt prioriterad.
Digitaliseringen i vårt samhälle pågår i en högre takt än någonsin och våra slutanvändare förväntar sig att produkter och tjänster är aktuella samt att de fungerar.
Många organisationer och företag agerar på hårt konkurrensutsatta marknader där förmågan att kunna realisera idéer på kort tid är en stark konkurrensfördel.
Att kontinuerligt jobba med att förstärka sin testförmåga möjliggör snabbare time to market till en lägre kostnad och högre kvalitet.

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer?

Mårten Henriksson   

Stockholm

Mårten Henriksson

marten.henriksson@corechange.se

+46 703 794 979

240104_CoreChange_DanialAbdali12639_HighRes_l   

Stockholm

Danial Abdali

danial.abdali@corechange.se

+46 730 741411