Skip to the main content.
Tech | E-Commerce

Flexibla lösningar för attraktiv e-handel

Vi lever i en vardag där digital transformation gått från något som ansågs som prioriterat – till att vara ett måste för att bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt. 

När ni väljer CoreChange som partner för er digitala transformationsresa får ni hjälp genom hela kedjan, oavsett vart ni befinner er just nu. Vi har digitala strateger och affärsutvecklare som verkligen hjälper er få resultat i er affär. Vi har UX-designers som förvandlar idéer till levande prototyper, seniora utvecklare som är med från idé till verklighet och lösningsarkitekter med lång erfarenhet inom e-handel.

Mängden aktörer på den digitala arenan ökar konkurrensen och idag räcker det inte längre med att bara erbjuda e-handel eller att ha en webbplats. Att erbjuda samma service och känsla som företaget spenderat tid på att kultivera i dess butiker fast i digital form är ett utmärkt recept för framgång. Till en början kan det kännas ansträngande och nästan skrämmande varpå man ibland behöver be om hjälp för att kunna förändra sin verksamhet. Vårt ledord är; ”Change is good”, vilket står för att vi är passionerade kring förändring och vet att det är nyckeln till framgång.

En av de största trenderna vi ser på marknaden är önskan om att vara flexibel, att kunna ställa om snabbt för att hantera de snabba svängarna på marknaden. Att vara flexibel handlar dels om hur företaget väljer att organisera sig, vilka typer av konsulter de väljer att köpa in och vilka de väljer att anställa. Det kan även handla om den bakomliggande tekniken, att vara Headless, Serverless, API first, att vilja bygga en mikroservicearkitektur istället för en stor lösning.

Alla dessa tekniker och designmönster har som mål att separera tekniken och adoptera standarder för att smidigare kunna byta inriktning ifall bolaget inser att ett felaktigt beslut har tagits. Tekniken kopplas sedan ihop med arbetssätt som handlar om fail fast-system som t.ex. Minimum Viable Product (MVP), Proof of Concept och kommer mätas med KPI:er som exempelvis Time to Market (TTM). En annan tydlig trend är att köpare av produktspecifika systemlösningar kräver att det de köper är Platform Agnostic. Ni vill kunna vara flexibla, men inte endast när det gäller systemlösningarna, utan även hur ni väljer att drifta lösningarna och vart ni väljer att drifta dem.

kul 5R9A7659 fix Corechange_72_kv

 Tack vare modulärt tänk och prenumerationslösningar: "pay for what you use" öppnas det upp fler valmöjligheter för dig och din e-handel

Kontakta oss

Ta kontroll över din digitala varuhylla

Johan   

Göteborg

Johan Gerebro

johan.gerebro@corechange.se

+46 723 050 607