Skip to the main content.
Tjänster 

Test Management 


CoreChange Test Management, är som vi låter, specialister på kvalitetssäkring samt system- & applikationsutveckling.

testmanagement-1
test management

Med vår breda och djupa kompetens inom test & utveckling hjälper vi företag och organisationer att stärka konkurrenskraften för sina produkter och tjänster. I uppdragen tar vi ansvar för att uppsatta kvalitetsmått nås och vi känner oss hemma i utvecklingen av era digitala kanaler där kundupplevelsen är högt prioriterad.

Digitaliseringen i vårt samhälle pågår i en högre takt än någonsin och våra slutanvändare förväntar sig att produkter och tjänster är aktuella samt att de fungerar. Många organisationer och företag agerar på hårt konkurrensutsatta marknader där förmågan att kunna realisera idéer på kort tid är en stark konkurrensfördel. Att kontinuerligt jobba med att förstärka sin testförmåga möjliggör snabbare time to market till en lägre kostnad och högre kvalitet.

LineFokusområden

Test Automation

Våra specialister inom testautomatisering har arbetat i många olika typer av projekt, med olika processer, metoder, verktyg och ramverk. Tillsammans med vår partner Tricentis erbjuder vi både licenser och en fullskalig implementation av verktyg för testautomatisering.

 

Med erfarna och certifierade specialister på verktyget Tosca implementerar vi verktyget, utbildar era egna automationsspecialister och levererar testautomation till era projekt och er verksamhet. Med dokumenterad erfarenhet från att implementera verktyg för testautomation har CoreChange levererat automationsspecialister till ett antal olika organisationer, där vi inte är beroende av vissa språk eller verktyg, utan anpassar lösningar efter miljö, situation och behov.

Test och testleding

I organisationer och företag med en hög förändringstakt behöver man ibland stöd för att kvalitetssäkra sina lösningar och leveranser. En testledare hjälper er i ett tidigt skede att sätta en strategi, en plan och genomförande för att hitta rätt kvalitetsnivå. Många organisationer är inne i en förändringsfas mot ett mer agilt och snabbrörligt och i slutändan ett mer kontinuerligt arbetssätt. Detta påverkar synen och arbetssätten att jobba med kvalitet och test. En testcoach använder sig av ett coachande ledarskap, vilket innebär att inspirera och motivera teamen – i att ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa produktens kvalitet.

 

Inom utvecklingsområdet hjälper vi våra kunder med sin digitala transformation från att utveckla webapplikationer, appar samt e-handelslösningar till att säkerställa att informationsflöden fungerar smärtfritt i allt från datalager eller molntjänster ända ut till slutanvändare. Våra konsulter är vana att jobba i agila miljöer där DevOps och eller CI/CD är välbekanta områden med inriktning på frontend- och eller backendutveckling.

Prestandatestning

En långsam applikation är detsamma som en applikation som inte fungerar. Så låt oss hjälpa till att säkerställa att er applikation, API, microtjänst eller hela end-to-end-flöde presterar helt enligt era önskemål. Tillsammans säkerställer vi att era kunder inte lämnar er för att era system inte presterar tillräckligt väl. Detta gör vi genom att erbjuda lång erfarenhet och djup kompetens inom prestandatestning, samt även genom att erbjuda verktyg och licenser från vår partner Tricentis. Verktyget NeoLoad är ett modernt verktyg som integrerar väl med våra lösningar för testautomation.

LinePartners
tricentis-1
LineRelaterade case