Skip to the main content.

1 min read

Vi hjälper Ian för vi tror på förändring på riktigt

Vi hjälper Ian för vi tror på förändring på riktigt

“The school has been amazing, very hectic, but amazing. I have been working on different projects that I never really thought I would be, and all your help has made my dreams possible.” – säger Ian om sin första termin på Engineering school, Machakos University i Kenya

Ian maschine 1

Förändring och transformation sker inte av sig själv. Även när viljan och förmåga finns kan det behövas en möjlighet, en öppning som leder till något nytt. Ni som känner oss vet att vi på CoreChange älskar förändring, därför söker vi möjliggöra förändring på många nivåer.

Ubora är en ideell fadderverksamhet som stöttat barn i Kenya, Nairobi till en möjlig skolgång. Nu har Ian som första elev genom dem fått chansen att gå vidare till universitetet och det är förstås här som förändring sker på riktigt så vi på CoreChange har valt att sedan årsskiftet, när terminen började, sponsra Ian genom skolgången. 

“I am so grateful for your help, if it wasn’t for it, I would be working as a farm boy or even a boda boda (motorbike) boy. Not many people get this opportunity. Thank you so much for sponsoring my education to greater heights. I pray one day I can be able to help a young boy or girl reach their dreams like you have helped me.”

Ian är uppvuxen i Nairobis slum med sin mamma. En tuff miljö med enkla hus och gemensam toalett på området. Det är ett hårt klimat för ensamma kvinnor och barn att växa upp i med få möjligheter att utvecklas. Även om grundskolan i Kenya är gratis tillkommer kostnader så som, skoluniform, material; penna, block och måltider. Samt att familjen också förlorar en extra inkomst när ett barn är i skolan. Det är stora utgifter när man ofta redan lever under marginalen. Hjälpen har inte bara get Ian en skolgång utan även stöttat hans mamma som har kunna sörja för familjen, med mat och andra förnödenheter utan att oroa sig för skolan.

Ian home_l

Nu har Ian gått ut grundskolan och nästa nivå är universitet vilket kostar i Kenya. Även om universitetskostnaderna i Kenya är låga utifrån europeiska mått är det något Ian inte har medlen till men det är här CoreChange kommer in och sponsrar universitetskostnaderna. Ian har kommit igång med sin studier bra och har gått första terminen. Här får han både teori och praktik inom mechanical engeenering. Nu är exams igång och han studerar hårt.

Önskar du bli fadder via Ubora kan vi på CoreChange förmedla kontakt via Magnus Åberg magnus@corechange.se

 

5 Juni Amplify^ - Breakfast Club

5 Juni Amplify^ -  Breakfast Club

Datadriven strategiutveckling i en föränderlig värld I vårt snabbrörliga affärsklimat är det viktigare än någonsin att ha en tydlig strategi. Men...

Read More
17 april Amplify Breakfast Club

17 april Amplify Breakfast Club

ACCELERERA time-to-market med MACH Välkommen till vårt frukostseminarie där vi utforskar hur MACH-principerna (Mikrotjänster, API-först,...

Read More
6 mars Amplify Breakfast Club

6 mars Amplify Breakfast Club

Digitaliseringen omformar vårt affärslandskap, vi inbjuder dig till ett inspirerande frukostföredrag om dynamiken och komplexiteten i B2B e-handel...

Read More