Case – Affärssystem 

Vattenfall

vattenfall

CoreChange har hjälpt en stor aktör på den svenska energimarknaden att modernisera sitt affärssystemslandskap. Våra systemarkitekter och utvecklare har varit med att ta fram en framtidssäker systemlösning byggd på modern SAP-teknik. Vi har hjälpt dem med systemuppgradering och migrering till SAP HANA och att implementera SAP Fiori Launchpad samt SAP Enterprise Search som en del av en ny användarupplevelse. 

Utvecklingsverktyg, riktlinjer och processer har tagits fram tillsammans med kunden för att säkerställa kvalitet genom hela SAP-leveransen både vad gäller traditionell ABAP-utveckling och ny UI-teknologi som SAP Fiori och Neptune Software.

Utöver detta har CoreChange också bistått med flertalet roller under ett flerårigt underhållsprojekt hos kunden. Vi har haft projektledningsansvar för delprojekt, ansvar för att leda utvecklingsarbetet, samt levererat expertkompetens inom flertalet SAP-moduler.

LineRelaterade Case