Skip to the main content.
Kundcase | SAP | Vattenfall

Framtidssäkrat affärssystem med bra användarupplevelse

Bakgrund

CoreChange har haft förmånen att samarbeta med Vattenfall - en ledande aktör på den svenska energimarknaden. Vårt uppdrag var att bistå dem i deras strävan att modernisera och förbättra deras affärssystemslandskap. Utmaningen var att utveckla en framtidssäker systemlösning som kunde ge bättre användarupplevelser och stödja deras verksamhet effektivt.

Uppdrag

CoreChanges uppdrag bestod i att utveckla och genomföra en systemuppgradering, inklusive en migrering till SAP HANA och implementationen av SAP Fiori Launchpad och SAP Enterprise Search. Dessa tekniker valdes för att stärka användarupplevelsen. CoreChange var också ansvariga för att ta fram utvecklingsverktyg, riktlinjer och processer tillsammans med kunden för att säkerställa kvalitet genom hela uppdraget.

enkelhet
Lösning

Med hjälp av våra erfarna systemarkitekter och utvecklare, skapade vi en anpassad lösning byggd på modern SAP-teknik. Vi fokuserade på att leverera både traditionell ABAP-utveckling och ny UI-teknologi, till exempel SAP Fiori och Neptune Software, för att tillgodose kundens behov.


Under genomförandet av projektet, levererade CoreChange också expertkompetens inom flera SAP-moduler och tog på sig ledande roller. Detta inkluderade ansvar för att leda utvecklingsarbetet, samt projektledningsansvar för olika delprojekt. Vårt team deltog också aktivt i ett flerårigt underhållsprojekt hos kunden, vilket garanterade en smidig övergång och kontinuerlig support. Genom vår integrerade lösning, lyckades vi bidra till en framtidssäkrad och användarcentrerad IT-miljö för vår kund.

 

Känns det spännande, vill du höra mer om affärssystem?
Hör av dig till oss.

Kontakta oss