Kundcase | Digital Solutions

Snabbare affärer med integrerad kundinformation

Vår roll
Vi leder ett projekt inom ett globalt tillverkningsföretag där vi integrerar ihop ett molnbaserat CRM system med ett masterdata-system och ett orderhanteringssystem. I samma projekt inför vi en ny, semi-automatiserad process för introduktion och validering av kunder.
enkelhet

Snabbare affärer genom smartare processer

I dagens digitala samhälle förväntar sig de flesta att det ska gå fort och enkelt att göra affärer. Efter att en ny, potentiell kund identifierats så vill man snabbt och enkelt kunna göra affärer med den. Är man inte snabb nog finns det en stor risk att kunden tröttnar och istället går till ett annat bolag.

Samtidigt vill man inte slarva igenom introduktionen av en ny kund. Det är under introduktionen av en ny kund som en stor mängd viktig information om kunden samlas in, information som kan vara viktig för att ge god service, ett gott intryck och i slutändan ökad försäljning. Det är också under introduktionen av en ny kund som kunden valideras.

Är detta verkligen en kund som vi vill göra affärer med? Det finns t.ex. lagar rörande pengatvätt, konkurrens, mutor eller terrorism som gör det olagligt att sälja till vissa kunder. Insamlingen och valideringen av kundinformationen sker ofta i flera olika system och av flera olika roller (t.ex. från försäljning, kundtjänst, finans eller master data). Lösningen som vi är med och projektleder bidrar till att information flödar sömlöst mellan de olika systemen. Med hjälp av så kallade ”workflow” så möjliggör vi en semi-automatiserad process som radikalt kommer korta ner tiden för överlämningar mellan olika rolle

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer om integrerad kundinformation? Hör av dig till oss.

Kontakta oss