Skip to the main content.
Kundcase | Business Solution | SAP - Fieldglass

Etablering av ett agilt testteam

Bakgrund

CoreChange spelade en nyckelroll i att optimera en av sina kunders inköp samt hantering av externa arbetskraft tillsammans med sin partner SAP Fieldglass. Kunden som är en global telekomleverantör med verksamhet i över 170 länder, har ett stort behov av att anlita extern arbetskraft och stod inför komplexa utmaningar. De behövde effektiva och enhetliga processer för att hantera tusentals konsulter som arbetar i olika länder och projekt. Efter en djupgående förstudie valde kunden att använda SAP Fieldglass som sin VMS plattform (Vendor Management System) för att förbättra hanteringen av externa resurser. En plattform som hjälper till att hitta, anställa, hantera, betala och utvärdera externa konsulter samt konsultleverantörer. Upp till 20 000 konsulter hanteras idag via den nya plattformen med en täckning på 90% av total kostnad. 

Uppdrag

När företaget skulle rulla ut sitt VMS-system, krävdes omfattande testning eftersom det var integrerat med många andra system. Testarna arbetade inte på ett agilt sätt och var inte koordinerade i ett team. Konsekvensen av det var att testerna blev en flaskhals i utrullningar av systemlösningar. Andra utmaningar var att systemlösningarna var komplexa och krävde anpassningar till varje lands specifika krav och bestämmelser.

Företaget beslutade sig för att anlita CoreChange som sin partner och en Senior Testledare för att genomföra en transformation mot ett mera agilt arbetssätt samt utbilda medarbetarna i agila projekt och testmetoder.

Uppdraget som CoreChange fick var att etablera ett effektivare och mer agilt arbetsätt, skapa ett testteam samt leda, koordinera och coacha de testare som jobbade remote i olika länder och testa systemlösningarna.

preston-pownell-SwIQu6xODrI-unsplash

Lösning

Med hjälp av en testledare från CoreChange, skapades ett nytt agilt testteam och personerna blev utbildade i agilt arbetssätt och agila projektmetoder för att planera, genomföra och följa upp testerna. Testteamet och testprocessen blev en integrerad del av utvecklingsprocessen, vilket ökade kvalitén, effektiviteten och kundnöjdheten. Testteamet lyckades förkorta testperioden från 10 arbetsdagar till 3-4 arbetsdagar, vilket möjliggjorde att avsluta vissa projekt tidigare än planerat och spara både resurser och kostnader. Testteamet frigjorde också över 30% av sin tid som användes för att ta flera nya arbetsuppgifter och hjälpa andra team, bland annat supportteamet och träningsteamet.

Slutsats

CoreChange visade sig vara en pålitlig och kompetent partner för kunden, som kunde leverera högkvalitativa tjänster och lösningar inom SAP Fieldglass testledning och test. CoreChange fick mycket positiv feedback från kunden, som var mycket nöjda med resultatet och samarbetet. CoreChange fortsätter att stödja företaget med underhåll, support och vidareutveckling av deras VMS-system.

 

Känns det spännande, vill du höra mer om Fieldglass?
Hör av dig till oss.

Kontakta oss

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer?

Tobias Simolin   

Stockholm

Tobias Simolin

tobias.simolin@corechange.se

+46 766 351 977

Erik Glasmästar   

Göteborg

Erik Glasmästar

erik.glasmastar@corechange.se

+46 730 825 604