Skip to the main content.
Kundcase | Quality Accurance | Naturvårdsverket

Säkerhetsställande av behörigheter 

Bakgrund

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor och arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. De kom till Core Change då de behövde hjälp med deras dokumentation i databasen.

Uppdrag

Rovbase är ett viktigt verktyg i förvaltningen av björn, järv, lodjur, varg och kungsörn i Sverige och Norge. I databasen dokumenteras inventeringen av dessa arter, skador på tamdjur som de orsakar samt jakt och annan dödlighet. CoreChange fick i uppdrag att säkerställa att behörigheterna fungerade som de var tänkta, att rätt person tar del av rätt information i databasen.

naturvårdsverket
Lösning

Vår testledare arbetade med att skapa testdata, skriva och exekvera testfall för att säkerställa att behörighetsfunktionerna i Rovbase fungerar som de ska skall.

Rovbase bygger på följande metod: när ett djur gått bort, tar fältpersonalen antingen ett salivprov, avföringsprov eller ibland ett hårstrå som sedan skickas in till ett labb. I labbet analyseras detta för att verkställa vilket djur det rör sig om. Ibland kan fältpersonalen antyda att t.ex. björnen är en hona på ca. tre år, men resultatet påvisar att björnen de facto är en hane. Testdata byggdes upp i Rovbase och testledaren från CoreChange skapade testdata med olika slags scenarios om hur djuren hade gått bort, på vilket sätt djuret skulle bli analyserat, ev. diffar mot labben och skapa upp DNA-analyser. Testfallen skrevs i verktyget JIRA utifrån kravställningarna.

Genom att säkerställa att behörigheterna faktiskt fungerade, valde testledaren ut platser där djuren avlidit. Om behörigheten var att det inte skulle gå och se samtliga djur i exempelvis Halland, så skulle ingen besökare kunna se samtliga djur i Halland, eftersom behörigheten specifikt handlade om ett utvalt djur som endast skulle visas. Enkelt sammanfattat: rätt information till rätt person, på rätt plats.

Arbetet resulterade i att behörighetsfunktionerna fungerar utmärkt och kunden är nöjd.

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer?

Klaudia-Bahamondez   

Stockholm

Klaudia Bahamondez

klaudia.bahamondez@corechange.se

+46 766 351 977