Skip to the main content.
Kundcase | Business Solution | SAP

Kund sparade miljardbelopp med ett kryss

Bakgrund

Kunden är ett företag i  offentlig sektor med mycket komplex verksamhet med höga sekretesskrav.

Kunden stod inför en enorm utmaning efter avslutandet av en omfattande SAP-implementation som sträckt sig över flera år och kostat flera miljarder kronor. Efter den långa implementeringen upptäckte förvaltningsorganisationen oväntade utmaningar med en tabell som växte exponentiellt.

Problemet var inte akut, men trenden var ohållbar och skulle leda till att SAP frånsa sig ansvaret för systemlösningen när tabellen överskred en viss storlek. Kunden var på god väg att nå den kritiska punkten.

Uppdrag

Kundens partner som implementerade lösningen var rådlös och föreslog att den enda vägen framåt var att bygga om hela systemet. "Gör om, gör rätt" var det råd som gavs. Ett möte bokades in för att diskutera fram om det fanns någon annan lösning då det skulle var mycket kostsamt att bygga om.

Till mötet blev en konsult från CoreChange inbjuden som rådgivare. Ganska snabbt förstod vår seniora lösningsarkitekt med en mångårig erfarenhet från SAPs lösningar och logik att detta är inte var rätt väg att gå. SAP skulle troligen inte bygga en lösning som krävde att de var tvungna att duplicera data i en annan del av systemet för att lösa kundens behov, som i grunden rent objektsmässigt var relativt enkla och standardiserade.

Vad skulle man göra? 

rocco-stoppoloni-B7BnSfy0Lws-unsplash
Lösning

Det visade sig att lösningen på det stora problemet var överraskande enkel. Det krävdes enbart att avmarkera en enda kryssruta. Utmaningen bestod i att ensam få tillgång till en fullständig kopia av systemet för att testa idén ordentligt. Väl framme vid implementation behövdes två personer och fyra månader för att noggrant testa igenom systemet. Det var inte endast den specifika ändringen som behövde testas. Hela ekonomimodellen och andra processer påverkades också.

Resultat

Resultatet var en succé och kostade en bråkdel. Problemet som hotade att kräva en omfattande ombyggnad av hela systemet löstes med ett enkelt kryss i en ruta. Trots att lösningen var enkel, krävdes det tid och mod att verifiera hållbarheten. Ledtiden från det första förslaget till att den nya lösningen var i drift var närmare fyra år, medans den faktiska kostnaden blev minimal.

Detta case visar att komplexa SAP-utmaningar kan lösas med enkla medel med rätt kunskapsnivå och erfarenhet. 

 

Känns det spännande, vill du höra mer om SAP?

Kontakta oss

 

Känns det spännande, vill du höra mer?

Tobias Simolin   

Stockholm

Tobias Simolin

tobias.simolin@corechange.se

+46 766 351 977

Erik Glasmästar   

Göteborg

Erik Glasmästar

erik.glasmastar@corechange.se

+46 730 825 604