Skip to the main content.
Kundcase | Digital Solutions | E-commerce

En ny affärsmodell innebär spännande utmaningar

 

 

Ny affärsmodell text-bild
Vår roll

Disruptiv innovation är inte bara något som småbolag ägnar sig åt. CoreChange var med och rullade ut en helt ny affärsmodell till ett stort, globalt bolag i fordonsbranschen.

Större bolag har ofta ett system- och processarv som mindre bolag inte besitter. Många ser detta som en svaghet då ett stort arv kan bidra till en tröghet och långsammare förändringstakt. Ett stort arv kan också innebära möjlighet till återanvändning och lägre behov av utveckling.

Det kan vara skönt att slippa uppfinna hjulet på nytt. Det svåra, men också det viktiga är att urskilja vilka produkter som kan vara till nytta i det framtida landskapet. Vi gjorde detta med hjälp av teknisk förståelse för det befintliga landskapet och en tydlig vision för vad man vill uppnå med den nya affärsmodellen. Därefter delegerade vi tydligt mandat till varje produktteam att vidareutveckla sin produkt till att stödja den nya affärsmodellen. Med hjälp av kunddriven utveckling och korta feedback-loopar ökade vi möjligheterna att investera i rätt saker.

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer om utveckla nya affärsmodeller? Hör av dig till oss.

Kontakta oss