Skip to the main content.
Kundcase | Digital Solutions

Globalt digitaliseringsprojekt

Vår roll
I detta globala digitaliseringsprojekt har CoreChange rollen som IT-projektledare inom ett stort tillverkningsföretag. Vi driver ett flertal projekt inom förändringsarbete och digital transformation för att uppnå företagets långsiktiga och kortsiktiga mål. Ett arbete som drivs med utveckling av nya metoder, teknik och arbetssätt, för att föra samman teknik, processer och organisation till att möta framtiden och industri 4.0.
enkelhet

Hur ett företag möter framtidsmål genom att föra samman teknik, processer och organisation

Det dagliga arbetet med projektledning består av hela kedjan av att ta fram nya kravbilder från kunder på marknaden, planering och utveckling av mobila appar, webbsidor, såväl som globala molnlösningar och smarta tillverkningsmetoder för tillverkningsprocesser, eftermarknad och globala team, samt ekonomiskt ansvar och uppföljning.

Med allt större krav från kunder på spårbarhet inom produkters hela livscykel från att de tillverkas, till dess totala livslängd och slutfas ställs det allt större krav på digitala och globala systemlösningar. Utvecklingen sker i tighta modulbaserade team och genom agila utvecklingsmetoder som kvalitetssäkras och synkroniseras för globala utrullningar i både fabriksnära tillverkningsutrustning, molnlösningar och mobila app-stores. I den globala tillverknings- och distributionskedjan såväl som i den globala eftermarknaden under produkternas livscykel, ställs det också stora krav på framtida utvecklingspotential och synergieffekter för att senare kunna bearbeta all produktdata för både effektiviseringar, kvalitetsuppföljning och ökad kundnöjdhet.

Med en allt högre förändringstakt och ofta en komplex förändringsresa är det viktigt att införa och leda alla delar av organisationen från ledning, utveckling, fabrik och eftermarknad, med både teknik och processer i beaktande. Här behövs erfarenhet, men även en vision för framtida möjligheter, vilket är viktigt för att nå målet och en lyckad digital transformation.

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer om förändringsarbete och digital transformation?
Hör av dig till oss.

Kontakta oss