Skip to the main content.
Digital Solutions| Quality Accurance | Test & Testledning

När du behöver stöd för att testa rätt

I organisationer och företag med en hög förändringstakt behöver man ibland stöd för att kvalitetssäkra sina lösningar och leveranser. En testledare hjälper er i ett tidigt skede att sätta en strategi, en plan och genomförande för att hitta rätt kvalitetsnivå.

Många organisationer är inne i en förändringsfas mot ett mer agilt och snabbrörligt och i slutändan ett mer kontinuerligt arbetssätt. Detta påverkar synen och arbetssätten att jobba med kvalitet och test. En testcoach använder sig av ett coachande ledarskap, vilket innebär att inspirera och motivera teamen – i att ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa produktens kvalitet.

Inom utvecklingsområdet hjälper vi våra kunder med sin digitala transformation från att utveckla webapplikationer, appar samt e-handelslösningar till att säkerställa att informationsflöden fungerar smärtfritt i allt från datalager eller molntjänster ända ut till slutanvändare. Våra konsulter är vana att jobba i agila miljöer där DevOps och eller CI/CD är välbekanta områden med inriktning på frontend- och eller backendutveckling

Business intelligence

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer?

Mårten Henriksson   

Stockholm

Mårten Henriksson

marten.henriksson@corechange.se

+46 703 794 979

Mattias Larson sv   

Stockholm

Mattias larsson

mattias.larsson@corechange.se

+46 736 929 359