Skip to the main content.
Kundcase | Business Solution | SAP

SAP Fieldglass -

Lyckad implementation i Asien

Bakgrund

CoreChange spelade en nyckelroll i att optimera en av sina kunders inköp samt hantering av externa arbetskraft tillsammans med sin partner SAP Fieldglass. Kunden som är en global telekomleverantör med verksamhet i över 170 länder, har ett stort behov av att anlita extern arbetskraft och stod inför komplexa utmaningar. De behövde effektiva och enhetliga processer för att hantera tusentals konsulter som arbetar i olika länder och projekt. Efter en djupgående förstudie valde kunden att använda SAP Fieldglass som sin VMS plattform (Vendor Management System) för att förbättra hanteringen av externa resurser. En plattform som hjälper till att hitta, anställa, hantera, betala och utvärdera externa konsulter samt konsultleverantörer. Upp till 20 000 konsulter hanteras idag via den nya plattformen med en täckning på 90% av total kostnad.

Uppdrag

Kunden hade ett behov av att få kontroll samt insyn över externa resurser i Asien där specifik kompetens efterfrågades för att uppnå målet. De ville införa ett gemensamt verktyg som understöder de globalt beslutade inköpsprocesserna för att nå följande fyra huvudmål:

 • Transparens
 • Kostnadskontroll
 • Effektivitet
 • Regelefterlevnad / följa interna policies
  (Compliance)
preston-pownell-SwIQu6xODrI-unsplash

Lösning

I ett delprojekt som leddes av en senior projektledare med djup expertis inom SAP Fieldglass, implementerades ett gemensamt system med en global process i totalt 10 länder för 4000 konsulter med en omsättning på 800 Msek i Asien. Denna ersatte lokala processer och system. Nedan mål uppnåddes: 

 • Full insyn och överblick över konsulter i realtid i hela regionen 
 • Full insyn över inköpsorder (PO) för flera parter med en automatiserad samt integrerad Purchase to pay process
 • Kostnadskontroll mot satta ramavtal och priser vid inköp och förlängning
 • Ökad effektivitet - ett system istället för flera för hanteringen av konsulter (automatisering av PO, faktura, tidrapport, onboarding, offboarding)
 • Full kontroll på signade NDA, korrekt upphandling och hantering av externa resurser enligt gällande lagar globalt och lokalt

 

Känns det spännande, vill du höra mer om Fieldglass?
Hör av dig till oss.

Kontakta oss

Kontakta oss

Tobias Simolin   

Stockholm

Tobias Simolin

tobias.simolin@corechange.se

+46 766 351 977

Erik Glasmästar   

Göteborg

Erik Glasmästar

erik.glasmastar@corechange.se

+46 730 825 604