Skip to the main content.
Kundcase | Business Solution | SAP

Nyttjande av befintlig funktionalitet i SAP S/4 för finansprocesser

Bakgrund

Kunden som är verksam inom fordonsindustrin, stod inför stora utmaningar på grund av mycket onödig manuell handpåläggning inom deras finansprocesser.

Uppdrag

CoreChange stöttade kunden genom att dra nytta av befintlig funktionalitet i SAP S/4. Genom att nyttja automatisk fakturering och aktivering av Document and Report Compliance i SAP S/4 kunde CoreChange minska den manuella handpåläggningen.

 

Känns det spännande, vill du höra mer om S/4?
Hör av dig till oss.

Kontakta oss

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer?

Tobias Simolin   

Stockholm

Tobias Simolin

tobias.simolin@corechange.se

+46 766 351 977

Erik Glasmästar   

Göteborg

Erik Glasmästar

erik.glasmastar@corechange.se

+46 730 825 604