Skip to the main content.
Kundcase | Data & Analytics


Förbättrad analysmöjlighet med Machine Learning ger ökad effektivitet och datakvalité

Bakgrund

En programvarukund inom fordonsbranschen stod inför utmaningar med att analysera sina stora datamängder på grund av bristande datastrukturer och modeller.

Uppdrag

CoreChange stöttade kunden i att möjliggöra en robust och kvalitetssäkrad analysnivå genom användning av talangdatastrukturer och konstruktion av ETL-pipelines. Som resultat av CoreChange hjälp kunde klienten dra nytta av maskininlärningsförmågor för att erhålla viktiga affärsinsikter.

 

Känns det spännande, vill du veta mer? 

Kontakta oss

Kontakta oss

Tobias Simolin   

Stockholm

Tobias Simolin

tobias.simolin@corechange.se

+46 766 351 977

Erik Glasmästar   

Göteborg

Erik Glasmästar

erik.glasmastar@corechange.se

+46 730 825 604