Skip to the main content.
Kundcase | Digital Solution | Microsoft Copilot 365

Med Copilot skapas en gemensam bild internt och externt

4 starka resultat med hjälp av CoreChange & Microsoft Copilot 365

Tidsbesparing


Genom att korrekt implementera Copilot kunde kunden spara tid. Nu hade de en gemensam överblick över den kunskap och information som organisationen ägde och producerade.

Effektivitet


Organisationen blev mer effektiv i sitt research-arbete. De kunde snabbt hitta relevant information och säkerställa att det som delades internt och externt var samstämmigt och korrekt. 

Säkerhet


Nya strukturer för användarrättigheter möjliggjorde säker informationsdelning. Nu kunde organisationen ge rätt personer behörigheter till information inom organisationen.

Förtroende


Genom att använda Copilot kunde organisationen bygga förtroende hos sina medlemmar. De visade att de hade koll på den senaste och mest korrekta informationen.

Bakgrund

Kunden är en stor organisation som arbetar med att stötta och serva sina medlemmar med rätt information, säkerhetsställa att de följer lagar och regler samt att lobba för att deras medlemmars rättigheter ska få plats på den dagliga agendan.

Organisationen är data och kunskapstungt. Organisationen har tusentals SharePoint-sajter och Teams-siter med filer, data och information. Det är viktigt att den data som förmedlas internt och externt kring organisationens intressen och intressenter är korrekt och förmedlar samma bild vilket gör att vikten att kunna dela kunskap är hög. Det skapar ett stort arbete kring research och ansvar på organisationen att säkerhetsställa att innehåll och information i olika material är korrekt och konsekvent.

Säkerheten är också kritiskt, att kunna dela information men bara ge rätt personer behörigheter till information inom organisationen samt säkerhetsställa att lagar och regler följs.

Copilot corechange orange
orange matrix copiliot

Uppdrag

Med den digitala utvecklingen och tjänster kring AI sågs en möjlighet att underlätta och effektivisera arbetet kring informationsdelning, inhämtning och sammanställning. Samtidigt skapades frågor kring säkerhet, den interna informationen kan inte användas i öppna system samt att säkra att inte fel information låg öppet internt så att det den vägen hamnade i fel händer. Valet hamnade på att låta CoreChange implementera MicroSoft Copilot 365.

Lösning

CoreChange var en trygg partner genom att de hade erfarenhet och färdiga strukturer att följa för införandet av en tjänst som Copilot. De började med en förstudie och skapade en implementationsplan som byggde primärt på att säkra alla steg innan tjänsten aktiveras. Grunden var att säkerhetsställa behörighetsnivåer och att den data som finns i organisationens Sharepoint är korrekt, inte finns i flera och gamla versioner och att strukturera upp arkiveringsrutiner och göra den osökbar.

Resultatet

Med en korrekt implementerad Copilot kunde kunden spara tid och få en gemensam överblick kring den kunskap och information organisationen äger och producerar. Organisationen blev mer effektiv i sitt research-arbete och kunde säkra att den information och det material som delades internt och externt var samstämmigt och korrekt.

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer?

Danial Abdali   

Stockholm

Danial Abdali

danial.abdali@corechange.se

+46 730 741411