Skip to the main content.

2 min read

Förändringsledning, det mänskliga perspektivet

Förändringsledning, det mänskliga perspektivet

Ett framgångsrikt förändringsprojekt behöver tre ingredienser; projektledning, sponsorskap och förändringsledning. De bidrar på olika sätt till att projektet når sina mål. Förändringsprojekt där resultatet är beroende av att individer tar sig an förändringen och använder det nya behöver en god förändringsledning.

Tänk dig ett digitaliseringsprojekt. Ni utvecklar ett nytt system som skall ge fördelar och därmed ett bättre resultat. Resultatet blir inte verklighet förrän alla medarbetare fullt ut använder systemet och alla funktioner utifrån hur det var tänkt. Att utveckla systemet är bara det första steget i projektet. Målet nås först när användarna är villiga, motiverade, har kunskap och färdighet att använda systemet och gör det på avsett sätt. Då får man de önskade effekterna. För att komma dit behövs förändringsledning som uppmärksammar det mänskliga perspektivet i förändringen.
 
Vissa företag betraktar förändringsledning som likställt med kommunikation. De tror att enkelriktad masskommunikation om vad och varför, tillsammans med lite utbildning, är tillräckligt för att klara förändringen. 
Men det fångar inte det mänskliga perspektivet. Om man verkligen förstod hur svårt det är att fånga någons uppmärksamhet med masskommunikation, att vinna någons engagemang med en utbildning eller dämpa någons oro med ett tal från CEO, ja då skulle man förstå att det krävs något mer. 
 
Förändringsledning tar sin utgångspunkt i individen. Organisatorisk förändring är inget annat än många individer som var en och behöver gör sin resa. Och varje individs resa är unik.
 
Här är fem tips för att framgångsrikt involvera individer i ditt förändringsprojekt:

  1. Tydlig Vision. Ta dig tid att utveckla en lockande och motiverande vision som på ett lättbegripligt och konkret sätt förklarar vart ni är på väg. Det blir då lättare att förstå, acceptera och ta sig an förändringen.
  2. Sponsorer. Fokusera på de involverade cheferna. Det är de som skall försvara och förklara förändringen. Det är de som skall coacha, stötta och prata med personalen. Coacha cheferna så de är redo och trygga när övriga medarbetare introduceras till förändringen.
  3. Involvera medarbetarna. Hitta sätt att involvera medarbetarna så tidigt som möjligt. De är en viktig resurs under utvecklingen och de behöver samtidigt tid att acceptera och vänja sig vid tanken på det nya.
  4. Effektiv kommunikation. Använd alla tillgängliga kanaler för att kommunicera med dina mottagare under en lång tid. Det tar tid att nå fram genom informationsbruset. Upprepa ditt budskap om och om igen. Var kreativ och nöj dig inte med att bara informera. Dialog är det bästa sättet att nå människor på. Ge mottagarna möjlighet att bearbeta informationen. Förståelse, engagemang och vilja tar tid att utveckla.
  5. Strukturerad förändringsledning. Precis som projektledning så behöver förändringsledning en tydlig metod som hela teamet kan följa. Definiera klara principer som styrgruppen och förändringsledaren kan arbeta efter och följ utvecklingen noga så ni kan sätta in de åtgärder som behövs.
Jag hoppas dessa tips hjälper dig att lyckas med att vinna över individer i ditt förändringsprojekt!

 

lars_l

 

 


Lars Liljeblad
Senior förändringsledare

 

Bra UX och användardesign - Nyckeln till framgång i den digitala erans härskarvärld

Bra UX och användardesign - Nyckeln till framgång i den digitala erans härskarvärld

I den ständigt föränderliga och konkurrensutsatta digitala eran är användarupplevelse (UX) och användardesign de främsta drivkrafterna bakom...

Read More
Vi hjälper Ian för vi tror på förändring på riktigt

Vi hjälper Ian för vi tror på förändring på riktigt

“The school has been amazing, very hectic, but amazing. I have been working on different projects that I never really thought I would be, and all...

Read More
Förändringsledning, det mänskliga perspektivet

Förändringsledning, det mänskliga perspektivet

Ett framgångsrikt förändringsprojekt behöver tre ingredienser; projektledning, sponsorskap och förändringsledning. De bidrar på olika sätt till att...

Read More