Tjänster 

Management Consulting


Vi är moderna managementkonsulter med verksamhetens förändring i fokus. Med beprövade metoder i kombination med de stora värden som digitalisering och agila arbetssätt skapar, hjälper vi våra kunder, i både privat och offentlig sektor, att driva förändring – från identifiering och design till realisering och effekthemtagning.

gustav-management
tjänster

Ta kontroll och känn ägandeskap över er förändringsresa med hjälp av strategiska rådgivare, kompetenta förändringsledare och erfarna projektledare. Öka innovationskraften och medarbetarengagemang med stöttning av CoreChange.

Med en bakgrund som managementkonsulter kombinerar vi kunskap om nya metoder och digitala verktyg för att finna innovativa lösningar så att våra kunder når en ökad inre effektivitet med högre fokus på konkurrenskraft och hållbar lönsamhet.

LineFokusområden

Strategi

Betydelsen av en bra strategi är avgörande för att nå framgång

På en marknad som rör sig snabbt krävs flexibla och hållbara strategier för att bibehålla och stärka ett företags marknadsposition. Att bryta ner strategin och ta väl underbyggda beslut som stödjer strategin är kritiskt för att nå framgång. CoreChange kombinerar erfarenhet och kunskap med insikter från våra kunder och hjälper dem att navigera och fastslå vägen framåt utifrån sina strategier.

Hos oss får du hjälp med att:

 • Formulera och se över strategiska målsättningar och förstå verksamhetsnära effekter av strategiska inriktningar för att skapa rätt förutsättningar att kunna ta beslut som stödjer verksamhetens övergripande mål.

 • Bryta ner strategin till handlingsplaner och sammanställa en roadmap som grund för ett framgångsrikt strategigenomförande, som också ger möjligheten att prioritera och planera verksamhetens resurser inför utförandet.

 • Bistå med kunskap och insikt i hur olika digitala verktyg kan stödja den strategiska utvecklingen.

Transformation och Change

Beprövade metoder i kombination med nya arbetssätt och digitala verktyg för att nå tillväxt genom transformation och change 

Att leda och driva verksamhetstransformationer är utmanande och kräver ofta betydande investeringar. Tillsammans med våra kunder genomför vi verksamhetsförbättringar med en kombination av beprövade metoder och nya arbetssätt samt digitala verktyg. Genom att bygga en bättre förmåga hos organisationen ges möjligheten att dra nytta av tillväxt genom transformation. Vi gör det komplexa enkelt.

Hos oss får du hjälp med att:

 • Vägleda ledningsgrupper och chefer på CXO-nivå med rådgivning i deras digitala transformation.

 • Driva transformation av delar, eller hela, verksamheten för att uppnå satta effektmål. Vi bidrar med den kunskap och de metodiker som krävs för ett framgångsrikt genomförande.

 • Etablera en organisation genom god förändringsledning som är tränad i, och har anammat nya arbetssätt i linje med transformationen och som är redo att ta över förvaltning av nya processer och lösningar.

Projektledning

Nå era tillväxtmål med nya arbetssätt och digitala verktyg

Tillsammans med våra kunder genomför vi verksamhetsförbättringar med agila metoder och stöttar dem i att hitta och implementera nya digitala verktyg som behövs i utförandet för ökad inre effektivitet och förbättrat samarbete. Vi har kunskapen att driva digitala projekt och ta tillvara de möjligheter som det innebär, både vad gäller arbetssätt och kultur.

Hos oss får du hjälp med att:

 • Utföra kvantitativa och kvalitativa analyser av verksamheten för att skapa en tydlig bild över förbättringsmöjligheterna och dess effekter.

 • Ta fram väl underbyggda beslutsunderlag och business case, design och roadmap för implementering för att uppnå föreslagna förbättringsåtgärder.

 • Driva digitala projekt genom ett agilt arbetssätt med tydlig struktur och transparens gentemot projektets intressenter.

 • Driva projekt med hjälp av erfarna projektledare och scrum masters certifierade i agila metoder

Digital Excellence

Digitala lösningar för att förbättra och förändra verksamheten, skapa nya möjligheter och stärka konkurrenskraften

Idag finns många digitala verktyg för att förändra en verksamhet. Med allt större framsteg inom digitalisering utmanas de traditionella verksamhetsmodellerna och det ställs stora krav på att kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna för att kunna bibehålla och stärka sin position på marknaden. Vi har kunskapen om hur dessa möjligheter bör tas tillvara och driver den digitala förändringen i verksamheten, både vad gäller arbetssätt och kultur.

Hos oss får du hjälp med att:

 • Få en ökad förståelse för vilka digitala verktyg som finns på marknaden och ta fram beslutsunderlag för investeringar som ger en tydlig bild av verksamhetseffekten.

 • Genomföra kravställningar, utvärderingar och upphandlingar samt sammanställa en roadmap för ett framgångsrikt införande.

 • Driva digital transformation för att skapa en effektivare verksamhet som anpassar sig med nya arbetssätt med stöd av digitala verktyg.

Bank, Finans, Försäkring

Vi förespråkar enkelhet och handfasta metoder i vårt tillvägagångssätt

Branscherna Bank, Finans och Försäkring står inför stora utmaningar och konkurrensen ökar med nya aktörer som är mer effektiva än de traditionella bolagen när det gäller att digitalisera och automatisera sin verksamhet. Samtidigt införs nya regelverk och lagar som bolag måste anpassa sin verksamhet efter. Vi har lång erfarenhet av att driva dessa komplexa förändringar och vi sticker ut mot de traditionella konsultbolagen genom att vara mer konkreta och arbeta med handfasta metoder. Enkelhet är något vi förespråkar och vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder att få en enklare vardag.

De erbjudande vi främst fokuserar på är:

 1. Business and Digital Transformation

 2. Risk and Compliance

 3. Data Privacy

Hos oss får du hjälp med att:

 • Effektivisering och digitalisering av verksamheten och verksamhetsprocesser

 • Agil projekt- och portföljhantering samt PMO

 • Implementering av regelverk, riskhantering och regelefterlevnad samt automatisering och effektivisering av processer och funktioner

 • Analys och implementering av regelverk relaterat till Data Privacy, data protection officer (som tjänst) och upphandling av systemstöd

 •  
line-whiteKontakt
LineRelaterade case