Tjänster 

E-Handel


Vi lever i en vardag där digital transformation gått från något som ansågs som prioriterat – till att vara ett måste för att bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt. När ni väljer CoreChange som partner för er digitala transformationsresa får ni hjälp genom hela kedjan, oavsett vart ni befinner er just nu. Vi har UX-designers som förvandlar idéer till levande prototyper, seniora utvecklare som är med från idé till verklighet och lösningsarkitekter med lång erfarenhet inom e-handel.

bli en av oss
e-commerce-mårten

Om ni slutfört er strategi och vet vilken destination ni satt kursen mot, men behöver hjälp med design och utformning av era tjänster har CoreChange UX-designers som förvandlar era idéer till levande prototyper. Vi har även seniora utvecklare och lösningsarkitekter med lång erfarenhet inom e-handel som kan hjälpa er med implementation av olika digitala lösningar.

LineFokusområden

Vi hjälper er genom er digitala transformationsresa

digital tranformation-1

Mängden aktörer på den digitala arenan ökar konkurrensen och idag räcker det inte längre med att bara erbjuda e-handel eller att ha en webbplats. Att erbjuda samma service och känsla som företaget spenderat tid på att kultivera i dess butiker fast i digital form är ett utmärkt recept för framgång. Till en början kan det kännas ansträngande och nästan skrämmande varpå man ibland behöver be om hjälp för att kunna förändra sin verksamhet. Vårt ledord är; ”Change is good”, vilket står för att vi är passionerade kring förändring och vet att det är nyckeln till framgång.

En av de största trenderna vi ser på marknaden är att önskan om att vara flexibel, att kunna ställa om snabbt för att hantera de snabba svängarna på marknaden. Att vara flexibel handlar dels om hur företaget väljer att organisera sig, vilka typer av konsulter de väljer att köpa in och vilka de väljer att anställa. Det kan även handla om den bakomliggande tekniken, att vara Headless, Serverless, API first, att vilja bygga en mikroservicearkitektur istället för en stor lösning.

Alla dessa tekniker och designmönster har som mål att separera tekniken och adoptera standarder för att smidigare kunna byta inriktning ifall bolaget inser att ett felaktigt beslut har tagits. Tekniken kopplas sedan ihop med arbetssätt som handlar om fail fast-system som t.ex. Minimum Viable Product (MVP), Proof of Concept och kommer mätas med KPI:er som exempelvis Time to Market (TTM). En annan tydlig trend är att köpare av produktspecifika systemlösningar kräver att det de köper är Platform Agnostic. Ni vill kunna vara flexibla, men inte endast när det gäller systemlösningarna, utan även hur ni väljer att drifta lösningarna och vart ni väljer att drifta dem.

I takt med att lösningarna blir mer modulära och skalbara resulterar detta i fler val för kunderna. Historiskt kunde ett medelstort bolag endast välja mellan några få lösningar som antingen var små eller för stora. Tack vare modulärt tänk och prenumerationslösningar: "pay for what you use" öppnas det upp fler valmöjligheter.

LineFokusområden

Digital Shelf Management

The Digital Shelf, även kallat den digitala varuhyllan är platsen där ett företags produkter säljs online. Det kan vara på en återförsäljares webbplats, en tredjeparts marknadsplats, social handelswebbplats eller i någon annan e-handelskanal. Till skillnad från den fysiska butikshyllan kan varumärken inte lita på iögonfallande produktplacering.

Istället måste de nästan helt förlita sig på content som bilder, videor, beskrivningar, instruktioner, prissättning, betyg och recensioner. När dessa sätts ihop visas dessa olika delar av content på återförsäljarwebbplatser för att hjälpa konsumenter att fatta välgrundade köpbeslut online.

Om någon av dessa vitala delar av content saknas eller är felaktiga kan det resultera i missade försäljningsmöjligheter.

Vi på CoreChange fokuserar på

  • Inom Digital Shelf Management, erbjuder vi Digital Shelf Managers som hjälper ditt företag att organisera, analysera och optimera produktinnehåll på alla era återförsäljares webbplatser med fokus på att öka er varumärkeskännedom bland konsumenterna för ökad konvertering/försäljning.

  • Tillsammans med vår partner SiteLucent, erbjuder vi även utvärdering, implementering och förvaltning av ett ”Digital Shelf”-monitoreringsverktyg, för att hjälpa er att analysera alla era återförsäljare och få en centraliserad datapunkt för ökade insikter, bl.a. kring prestandan på er digitala hylla och onlineförsäljning.

LinePartners
litium-1 hubspot sitelucent-1 bizzkit-1
LineKontakt

Gustav

Gustav Enocksson
Gustav.enocksson@corechange.se

+46 734 330 046

LineRelaterade case