Case – Affärssystem – 2020

Vägen till S/4HANA

vägen till S-4HANA

CoreChange bistår ett av Stockholmsbörsens Large Cap-bolag att definiera och staka ut deras väg till S/4HANA. Ett in house-team från CoreChange täcker kundens viktigaste områden och frågeställningar, inom bland annat:

  • S/4HANA med fokus på finans

  • HANA-implementeringar och uppdrageringar

  • SAP Basis och Solution Manager

Tillsammans med kunden kan vi redan i förstudien gå ner i detaljer och se över påverkan på befintliga processer och tekniska aspekter. Resultatet är en trovärdig, konkret och kundspecifik rapport med för- och nackdelar kring olika alternativ och en tydlig roadmap mot framtidens affärssystem.  

PS. Vi har redan påbörjat nästa steg på resan. DS.

LineRelaterade Case