Case – Affärssystem

Upphandling av globalt inköpssystem

globalt inköpssystem

När ett globalt telekomföretag ska modernisera sitt globala inköpslandskap är det CoreChange som driver upphandlingen. Fyra gamla on-premise-system ska ersättas av ett modernt molnsystem i syfte att lyfta användarupplevelsen och effektivisera inköp till faktura med bästa praxis i det tilltänka standardsystemet.

Under förstudien drev CoreChange fram målbild och vision för transformationen, samlade in krav från verksamhetens alla geografiska hörn och faciliterade kvantitativa analyser av marknadsledande mjukvaruleverantörer.

Gartners Magic Quadrant och ett stort antal referensdialoger analyserades tidigt i förstudien för att konkretisera ett aktuellt och relevant marknadsläge utifrån kravställningen. Vidare konkluderades ingående produktdemonstrationer utifrån framtagna ”use case” med en handfull leverantörer varav de två starkaste kandidaterna passerade till proof of concept och slutförhandling. Slutligen förhandlas prisbilden och ett produktval med rätt funktionalitet förankrat i kundens långsiktiga systemstrategi och vision för hur ERP och inköpssystem integrerar.

LineRelaterade Case