Case – Affärssystem

SAP-implementering inom stålindustrin

SAP-implementering inom stålindustrin

TATA Consulting Services valde CoreChange som sin lokala implementationspartner då de behövde hjälp i ett SAP-implementeringsprojekt hos en svensk ståltillverkare och inte hade möjlighet att ha egna resurser på plats. CoreChange fick möjligheten att inte bara tillsätta rollen som projektledare, men även lösningsarkitekterna inom Sales & Distribution, Materials Management och Finance.

Projektet involverade mer än 50 konsulter i Indien, hade en mycket tight tidplan och omfattade samtliga kundens affärsprocesser vilket ställde enorma krav på projektledaren och lösningsarkitekterna. Som projektledare säkerställde CoreChange att leveransen av företagets nya affärssystem blev framgångsrik och att templaten som sattes upp kunde återanvändas för företagets framtida affärssystemsimplementationer i Europa.

LineRelaterade Case