Case – Affärssystem 

SAP Hana-migrering

SAP HANA-migrering

Ett globalt svenskt telekomföretag behövde hjälp med att leda ett stort SAP HANA-migreringsprojekt och gav CoreChange förtroendet för att få det att ske. Det tvååriga projektet innebar att leverera en full migrering från system på Oracle-databas till SAP HANA In-Memory-databas för 12 stora SAP-installationer hos kunden. HANA-projektet omfattade alla aspekter av ett migreringsprojekt, från proof of concept till faktisk migrering under en intensiv helg då projektet hade 48 timmar på sig för att få allt att hamna på plats.

CoreChanges bidrag i projektet var att i projektledarrollen leda arbetet framåt enligt överenskomna toll-gates, hålla god kommunikation med berörda intressenter från IT och verksamhetssidan samt övervaka och följa upp gentemot den externa leverantören. Projektet var framgångsrikt och kunden har nu en snabb databasplattform som ger dem fantastiska framtidsmöjligheter.

LineRelaterade Case