Case – Affärssystem

SAP Fieldglass
implementation

SAP Fieldglass-implementation

CoreChange är stolta över att ha fått förtroendet att implementera SAP Fieldglass hos ett globalt telekomföretag. Inköp och administration av konsulttjänster hos större företag tar ofta betydande resurser i anspråk av det köpande företaget, och trenden ökar i att fler och fler företag tar hjälp av extern arbetskraft/konsulter för att täcka sina behov. Eftersom det är så resurskrävande att köpa in extern arbetskraft så ligger det i sakens natur att det även finns stor potential till effektivisering och besparing om systemstödet är användarvänligt och stödjer företagets processer.

CoreChange har partnerskap med SAP Fieldglass och medarbetare med spetskompetens inom samtliga områden där insatser behövs för att kunna realisera ökad effektivitet, visibilitet och besparing vid köp av extern arbetskraft:

  • Förstudie

  • Upphandling

  • Arkitektur och integrationsanalys

  • Effektivisering och etablering av enhetliga processer

  • Implementering av SAP Fieldglass

LineRelaterade Case