Case – E-Handel

Optimering och förbättring av e-handel för GSK NL

GSK
Bakgrund:

GSK NL har varit verksamma i Nederländerna sedan 1921 och på kontoret i Amersfoort arbetar cirka 250 personer inom läkemedel (läkemedel och vacciner) och egenvårdsprodukter (egenvårdsprodukter och receptfria läkemedel). GSK har som vision att göra sina läkemedel tillgängliga för så många människor som möjligt för att hjälpa dem att göra mer, må bättre och leva längre. GSK Consumer Healthcare har en ledande position i Nederländerna inom munvård, receptfria läkemedel och kosttillskott.

För GSK NL innebär den digitala varuhyllan en stor möjlighet för tillväxt. Över hälften av kundernas köpresa börjar i sökrutan och företag måste investera i produktupplevelsen för den digitala kunden. För att enkelt ha möjligheten att anpassa sin content för produkter baserat på nya krav från återförsäljare och kunder, så behöver företag samla in data kring hur deras digitala kanaler presterar samt insikter från deras kunder. Kunder är mer benägna att byta varumärke på den digitala varuhyllan eftersom de enkelt kan jämföra produkter mellan olika varumärken. I detta fall måste företag förlita sig på sin content såsom bilder, videor, beskrivningar, instruktioner, prissättning och betyg samt recensioner. Dessa olika delar av content visas sedan på återförsäljarnas webbplatser för att hjälpa konsumenter att fatta välgrundade köpbeslut.

Uppdraget:

Rollen som Digital Shelf Manager (DSM) för den nederländska marknaden var att lyfta upp GSK NL varumärkessynlighet och konverteringar/sälj på den digitala varuhyllan för prioriterade återförsäljare (t.ex. Amazon, Bol.com, Kruidvat etc.). Vår DSM hade även som uppdrag att säkerställa att inga viktiga delar av content saknades eller var felaktiga som kunde resultera i missade försäljningsmöjligheter.

Uppdraget gick ut på att stötta och leda GSK NL kring frågeställningar som:

 • Hur kan vi förenkla och förbättra processen kring den digitala varuhyllan?

 • Hur definierar vi nyckelkraven för e-handel? (Bilder, beskrivningar, övrig content, betyg och recensioner.)

 • Hur utvärderar vi hur våra varumärken presterar hos olika återförsäljare i Nederländerna och hur ökar vi sök och sälj?

 • Hur kan vi säkerställa att kvaliteten på vår content är perfekt innan vi gör medieinvesteringar för att öka synlighet, sökbarhet och konverteringar? (Trafik x konverteringar = försäljning)

lösning
Lösning:

För att stötta GSK NL med att öka deras varumärkessynlighet och konverteringar/sälj hos prioriterade återförsäljare gav vår DSM-konsult support och vägledning till varumärkes-, sälj- och marknadsföringsteam samt hade kontakt med globala eller lokala funktioner samt produktionspartners såsom CMG och Wunderman MSC.

Vår DSM-konsult ledde och genomförde projekt samt hade uppgifter som:

 • Dagligen övervaka och analysera den digitala varuhyllans prestanda, identifiera GAP och optimeringsmöjligheter.

 • Fungera som gate-keeper och kvalitetskontrollant av content för e-commerce. Diagnostisera styrkorna och svagheterna hos våra produkter hos olika återförsäljare och stödja med att öka den övergripande prestandan på den digitala varuhyllan och komplettera olika delar av vår content. Se till att innehållet är strukturerat på ett sätt som säkerställer både sökbarhet och konvertering.

 • Säkerställa att all content är anpassat efter återförsäljarens krav innan det skickas till dem och arbeta kontinuerligt med relationen till återförsäljaren med fokus på den digitala varuhyllan.

 • Att driva och leda utveckling av content för nya produktintroduktioner och återlanseringar.

 • Fungera som en enda kontaktpunkt för frågor och problem gällande e-commerce och content internt.

 • Produktägare av SiteLucent och World of Content.

Resultat:

Ökad förståelse för vikten av att arbeta med content för e-commerce och optimering av den digitala varuhyllan och anpassning av interna funktioner.

 • Key Account managers: vilka frågor de ska ställa till återförsäljare kring content för e-commerce samt ökad förståelse kring hur ett gott samarbete mellan tillverkare och återförsäljare skall se ut.

 • Brand Managers: Hur ska de skapa content baserat på de viktiga faktorerna inom e-commerce? Exempelvis att de säkerställer att de inkluderar de mest vitala nyckelorden i titlar och beskrivningar.

Förbättrade och effektivare processer kring hanteringen av den digitala varuhyllan

 • KPI:er

 • Implementation av verktyget SiteLucent: Ett webbaserat verktyg som speglar produkters närvaro på den digitala varuhyllan, baserat på t.ex. produkttitlar, beskrivningar, bilder, pris, ratings och recensioner etc. Verktyget hjälper att analysera alla återförsäljare och få en centraliserad datapunkt för ökade insikter, bl.a. kring prestandan på digitala hyllan och online försäljning

 • Implementation av World of Content (PIM-system): i. En plattform som hanterar och levererar content automatiskt anpassat till den enskilda återförsäljaren.

Optimering av content för e-commerce för 6 prioriterade återförsäljare gällande 16 varumärken (se bild)

 • Totalsumman från de olika delarna av content för alla produkter ligger över 90%, baserat på 6 återförsäljare. Detta betyder att nästan alla produktsidor innehåller optimerade, titlar, beskrivningar, bilder etc.

optimering

Antal återförsäljare: 6
Antal varumärken: 16
Genomsnittligt antal sålda produkter per återförsäljare: 128

GSk2
GSK1

Exempel: Jämförelse mellan hur en produktsida såg ut före och efter optimering av content.

GSK3

Exempel: Förbättrad produkttitel ger ökad sökbarhet som ger ökade konverteringar.

"

It was really helpful for me that Danial could join the team and could assist me with the e-commerce content part. I trusted his knowledge and his expertise which resulted in that I could focus on other important areas within eCommerce. That was very important for me

– Corina Bogaard | E-commerce Manager, GSK NL

LineKontakt
LineRelaterade Case