Skip to the main content.
Kundcase | Business Solution | SAP

Finansiell expertis lanserade SAP S/4 HANA Cloud lösning i tid

Bakgrund

Att implementera ett affärssystem innebär inte enbart att se till att systemet är på plats. Den största utmaningen är att se till att systemet fungerar i den verksamhet och de marknader företaget verkar med lagar och regler. CoreChange kom in och stöttade upp ett internationellt retail-företag i deras implementering av Greenfield SAP S/4 HANA Cloud. Företaget hade behov av att förbättra sina logistik- och finansprocesser men insåg mitt i projektet att det fanns brister i finansdelen av projektet som riskerade försena lansering. 

Uppdrag

CoreChange kom in med bred finansiell kompetens och gjorde en Sanity-check för att verifiera att grundläggande finansiella strukturer nu fanns och fungerade samt satte upp processer för effektiva arbetsstrukturer. Med rätt strukturer och processer i grunden gick migrering från det gamla systemet snabbt och lätt.

 

Resultat

Tack vare CoreChanges insatser kunde företaget lansera implementationen i tid och företaget har nu en S/4 HANA-implementeringen med betydande förbättringar som leder till kostnadseffektivitet på en hårt konkurrensutsatt retail- och e-handelsmarknad. CoreChange fortsätter och har en central roll i att löpande förbättra lösningen, minimera manuellt arbete och förbättra effektiviteten inom både finans- och logistikområdet.

 

Känns det spännande, vill du höra mer om S/4 Hana Cloud?
Hör av dig till oss.

Kontakta oss

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer?

Tobias Simolin   

Stockholm

Tobias Simolin

tobias.simolin@corechange.se

+46 766 351 977

Erik Glasmästar   

Göteborg

Erik Glasmästar

erik.glasmastar@corechange.se

+46 730 825 604