Case – E-Handel

CoreChange levererade
e-handelsstrategi till ett svenskt modeföretag

E-handelsstrategi alternativ Header
Vår roll

Newhouse är ett svenskt modevarumärke som säljer kläder och accessoarer för kvinnor via egna fysiska butiker, återförsäljare och egen e-handel. CoreChange fick i uppdrag att ta fram en e-handelsstrategi som visar hur Newhouse kan öka kortsiktig och långsiktig tillväxt och lönsamhet i e-handeln, samt hur de bör anpassa organisation, processer och systemstöd för att nå uppsatta mål.

I den förstudie som CoreChange nyligen genomförde utvärderades centrala delar av e-handeln med nulägesanalys, omvärldsanalys och rekommendationer för de olika delarna:

Vision, Målbild, Vägval

– Visionsformulering
– Övergripande säljmål och KPI:er
– Strategiska vägval

Marknad

– Geografiska marknadsplatser
– Externa marknadsplatser

Försäljning

– Försäljningsanalys (snittovärden, returgrader mm.)
– Merförsäljning
– Kunder

Webbshop

– Design
– Funktionalitet
– Webbanalys (användarbeteende, konvertering)

Affärskalkyl

Erbjudande

– Marknadsföring och kundklubb
– Prissättning och kampanjer
– Betalsätt och leveranssätt
– Språk/Valutor
– OMNI-kanalerbjudande
– Kundtjänst
– Konkurrenter

Interna förutsättningar

– Lager och returhantering
– Distribution
– Inköp och varuhantering
– Organisation

IT/systemstöd

– Systemlandskap/arkitektur
– ERP och POS
– E-handelsplattform

Projekt-roadmap

– Aktiviteter
– Investeringar
– Tidplan för genomförande

Med detta beslutsunderlag kan Newhouse göra en affärsmässig bedömning:

  • Om och när de ska göra e-handelssatsningen

  • Hur denna satsning ska genomföras

  • Vad det kan ge i försäljning, kostnader och lönsamhet

CoreChange kommer även vara delaktiga i genomförandet av e-handelsstrategin.

Läs mer om vad vi på CoreChange gör inom e-handel.

Läs mer om Newhouse.

LineKontakt
LineRelaterade Case