Skip to the main content.
Kundcase | Digital Solutions | E-Commerce

E-handel för ökad avtalstrohet 

 

Bakgrund

CoreChange fick i uppdrag att genomföra en förstudie för att ta fram ett beslutsunderlag kring s.k. certifierade beställare för e-handel som visat sig framgångsrikt i andra kommuner. Genom att beskriva nuläge och ett förläge tog man inom ramen för förstudien fram en övergripande handlingsplan för införandet. 

Uppdrag

Handlingsplanen skulle fungera ett samspel mellan ekonomi/upphandlingsenhet och respektive förvaltningsledning samt verksamhet och IT.

E-handel för ökad avtalstrohet 2
Lösning

Med förstudiens hjälp kunde man från kommunledningens sida börja planera för ett införande av utbildningsinsatser och ett e-handelssystem.

  • En övergripande nytto- och investeringskalkyl för införandeprojektet under de kommande fyra åren

  • Kunskapsöverföring från andra kommuner med erfarenhet från införande av e-handel

  • Ett med verksamheten förankrat förändringsarbete med en övergripande handlingsplan för införande av certifierade beställare

  • Förslag på ny inköpsorganisation

"

Vi fick en ökad insikt i vilka steg vi behöver ta och hur vi ska finansiera ett så här pass stort förändringsprojekt för vår verksamhet.

– Cecilia von Sydow | Ekonomichef

Kontakta oss

Känns det spännande, vill du höra mer om e-commerce? Hör av dig till oss.

Kontakta oss