Case – E-handel

E-handel för ökad avtalstrohet

kaitlyn-baker-vZJdYl5JVXY-unsplash (1) (1)
Vår roll:

CoreChange fick i uppdrag att genomföra en förstudie för att ta fram ett beslutsunderlag kring s.k. certifierade beställare för e-handel som visat sig framgångsrikt i andra kommuner. Genom att beskriva nuläge och ett förläge tog man inom ramen för förstudien fram en övergripande handlingsplan för införandet. Handlingsplanen skulle fungera ett samspel mellan ekonomi/upphandlingsenhet och respektive förvaltningsledning samt verksamhet och IT.

campaign-creators-774sCXD0dDU-unsplash (1)

Med förstudiens hjälp kunde man från kommunledningens sida börja planera för ett införande av utbildningsinsatser och ett e-handelssystem.

  • En övergripande nytto- och investeringskalkyl för införandeprojektet under de kommande fyra åren

  • Kunskapsöverföring från andra kommuner med erfarenhet från införande av e-handel

  • Ett med verksamheten förankrat förändringsarbete med en övergripande handlingsplan för införande av certifierade beställare

  • Förslag på ny inköpsorganisation

"

Vi fick en ökad insikt i vilka steg vi behöver ta och hur vi ska finansiera ett så här pass stort förändringsprojekt för vår verksamhet.

– Cecilia von Sydow | Ekonomichef

LineKontakt
LineRelaterade Case