Case – Management Consulting

Globalt digitaliseringsprogram

globalt digitaliseringsprojekt1
Vår roll:

Vi ansvarar för samt leder ett globalt digitaliseringsprogram där kunden digitaliserar sin produktionsplaneringsprocess tillsammans med utvalda leverantörer för affärsfunktioner, systemutveckling och integrationer. 

Konsten att leda ett globalt digitaliseringsprogram

tjänster

Vårt digitaliseringsprogram är en del i en större digital transformation där flera organisationer och funktioner måste samverka för att nå bästa effekt och värde för företaget som helhet. Digital transformation i en tid av VUCA (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) och en allt snabbare förändringstakt allt högre krav på gemensam målbild, kultur och ledarskap.

  • Målbilden är viktig för de olika leverantörerna att jobba mot ett gemensamt mål och kräver en hög grad av kommunikation, respekt och samsyn

  • Kulturen är viktig för att skapa rätt förutsättningar i att lyckas gemensamt och hjälpa varandra framåt i team spridda globalt.

  • Ledarskap där vi samverkar med samsyn genom kommunikation mot målbilden genom en kultur av ständiga förbättringar.

line-whiteKontakt
LineRelaterade Case