Case – Test Management

Anticimex

anticimex
Om Anticimex:

Anticimex är ett modernt serviceföretag inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd som förebygger och skyddar sedan 1934. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar de hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. I Sverige har Anticimex cirka 1 500 medarbetare som hjälper två miljoner kunder i hela Sverige.

Uppdraget:

I rollen som operativ testledare innebär det att konsulten från CoreChange är kontrollpunkten för att säkerhetsställa att en ny app för tekniker håller den kvaliteten den lovar. Appen är skapad för Anticimexs tekniker ute på fältet som utför besiktningar och energideklarationer. Appen är byggd för att underlätta arbetet för teknikerna att få in observationer i protokollen och samla in data när de är ute och besiktar hus och lägenheter. Dessa data och observationer plockas sedan upp på en desktopversion där teknikerna kan färdigställa rapporten som sedan kunden får.

Vår lösning

anticimex-testmanagement

Den operativa testledaren ser till att appen uppfyller de löften och tjänster som utvecklarna har lovat att den ska erbjuda. Alla krav som ska uppfyllas översätts till testfall som sedan utförs i delmoment i s.k. sprintar som sker i treveckorsperioder där arbetet sköts agilt och iterativt. Vid varje sprint införs nya funktioner i appen och då är det den operativa testledarens uppgift att testa dem och se till att de fungerar. Det innebär och skapa defektrapporter på de funktioner som ev. inte fungerar som skickas tillbaka till utvecklarna varpå de fixar problemet och sedan återkopplar till testledaren för ett nytt test av funktionerna.

line-whiteKontakt